Làm thế nào lựa chọn vòng bi (bạc đạn) lăn phù hợp với thiết bị rung sàng lọc của bạn?

Làm thế nào lựa chọn vòng bi (bạc đạn) lăn phù hợp với thiết bị rung sàng lọc của bạn?

Màng rung – sàng lọc được hoạt động trên nguyên tắc rung tuyến tính tần số nhằm tách, phân loại các loại nguyên liệu tùy theo kích cỡ hay tách bỏ tạp chất. Bộ phận này rất quan trọng trong các dây truyền sản xuất hoặc một công đoạn sản xuất nào đó. Vòng bi (bạc đạn) lắp đặt phục vụ hệ thống này rất quan trọng. Có nhiều thương hiệu nổi tiếng đáp ứng được nhu cầu này như: SKF Thụy Điển, FAG Schaeffler Đức, Seiko NSK, NTN, KOYO của Nhật Bản vàTIMKEN của Mỹ.

Màng rung – sàng lọc được hoạt động trên nguyên tắc rung tuyến tính tần số nhằm tách, phân loại các loại nguyên liệu tùy theo kích cỡ hay tách bỏ tạp chất. Bộ phận này rất quan trọng trong các dây truyền sản xuất hoặc một công đoạn sản xuất nào đó. Vòng bi (bạc đạn) lắp đặt phục vụ hệ thống này rất quan trọng. Có nhiều thương hiệu nổi tiếng đáp ứng được nhu cầu này như: SKF Thụy Điển, FAG Schaeffler Đức, Seiko NSK, NTN, KOYO của Nhật Bản vàTIMKEN của Mỹ.

Các mã sản phẩm của thương các thương hiệu khác nhau nhưng có cùng chức năng tương đồng. Bạn có thể sử dụng thay thế qua lại của các sản phẩm tương ứng này:

SKF old NO.
SKF new NO.
FAG
FAG
22308E/VA405
452308CACM2/W502
22308EAS.MA.T41A
22308E.T41A
22309E/VA405
452309CACM2/W502
22309EAS.MA.T41A
22309E.T41A
22310E/VA405
452310CACM2/W502
22310EAS.MA.T41A
22310E.T41A
22311E/VA405
452311CACM2/W502
22311EAS.MA.T41A
22311E.T41A
22312E/VA405
452312CACM2/W502
22312EAS.MA.T41A
22312E.T41A
22313E/VA405
452313CACM2/W502
22313EAS.MA.T41A
22313E.T41A
22314E/VA405
452314CACM2/W502
22314EAS.MA.T41A
22314E.T41A
22315EJA/VA405
452315CACM2/W502
22315EAS.MA.T41A
22315E.T41A
22316EJA/VA405
452316CACM2/W502
22316EAS.MA.T41A
22316E.T41A
22317EJA/VA405
452317CACM2/W502
22317EAS.MA.T41A
22317E.T41A
22318EJA/VA405
452318CACM2/W502
22318EAS.MA.T41A
22318E.T41A
22319EJA/VA405
452319CACM2/W502
22319EAS.MA.T41A
22319E.T41A
22320EJA/VA405
452320CACM2/W502
22320EAS.MA.T41A
22320E.T41A
22322EJA/VA405
452322CACM2/W502
22322EAS.MA.T41A
22322E.T41A
22324CCJA/W33VA405
452324CACM2/W502
22324EAS.MA.T41A
22324E.T41A
22326CCJA/W33VA405
452326CACM2/W502
22326EAS.MA.T41A
22326E.T41A
22328CCJA/W33VA405
452328CACM2/W502
22328EAS.MA.T41A
22328E.T41A
22330CCJA/W33VA405
452330CACM2/W502
22330EAS.MA.T41A
22330E.T41A
22332CCJA/W33VA405
452322CACM2/W502
22332A.MA.T41A
22334CCJA/W33VA405
22334A.MA.T41A
22336CCJA/W33VA405
22336A.MA.T41A
22338CCJA/W33VA405
22338A.MA.T41A
22340CCJA/W33VA405
22340A.MA.T41A
22344CCJA/W33VA405
22344A.MA.T41A
22348CCJA/W33VA405
22348A.MA.T41A
453318EJA/VA405
453318CACM2/W502
453319EJA/VA405
453319CACM2/W502
453320EJA/VA405
453320CACM2/W502
23320AS.MA.T41A
453322EJA/VA405
453322CACM2/W502
23322AS.MA.T41A
453324CCJA/W33VA405
453324CACM2/W502
23324AS.MA.T41A
453326CCJA/W33VA405
453326CACM2/W502
23326AS.MA.T41A
453328CCJA/W33VA405
453328CACM2/W502
23328AS.MA.T41A
45330CCJA/W33VA405
45330CACM2/W502
23330A.MA.T41A
45332CCJA/W33VA405
45332CACM2/W502
23332A.MA.T41A
45334CCJA/W33VA405
45336CCJA/W33VA405
45338CCJA/W33VA405
45340CCJA/W33VA405
45344CCJA/W33VA405
NSK
TIMKEN
NTN
KOYO
22306ROVSW502
22307ROVSW502
22308HE4C4U15-VS
22308W22BRC4
22308CVS2
22308ROVSW502
22309HE4C4U15-VS
22309YMW33W800C4
22309CVS2
22309ROVSW502
22310HE4C4U15-VS
22310YMW33W800C4
22310CVS2
22310ROVSW502
22311CAME4C4U15-VS
22311YMW33W800C4
22311CVS2
22311ROVSW502
22312CAME4C4U15-VS
22312YMW33W800C4
22312CVS2
22312ROVSW502
22313CAME4C4U15-VS
22313YMW33W800C4
22313CVS2
22313ROVSW502
22314CAME4C4U15-VS
22314YMW33W800C4
22314UAVS2
22314ROVSW502
22315CAME4C4U15-VS
22315YMW33W800C4
22315UAVS2
22315ROVSW502
22316CAME4C4U15-VS
22316YMW33W800C4
22316UAVS2
22316ROVSW502
22317CAME4C4U15-VS
22317YMW33W800C4
22317UAVS2
22317ROVSW502
22318CAME4C4U15-VS
22318YMW33W800C4
22318UAVS2
22318ROVSW502
22319CAME4C4U15-VS
22319YMW33W800C4
22319UAVS2
22319ROVSW502
22320CAME4C4U15-VS
22320YMW33W800C4
22320UAVS2
22320ROVSW502
22322CAME4C4U15-VS
22322YMW33W800C4
22322UAVS2
22322ROVSW502
22324CAME4C4U15-VS
22324YMW33W800C4
22324UAVS2
22324ROVSW502
22326CAME4C4U15-VS
22326YMW33W800C4
22326UAVS2
22326ROVSW502
22328CAME4C4U15-VS
22328YMW33W800C4
22328UAVS2
22328ROVSW502
22330CAME4C4U15-VS
22330YMW33W800C4
22330UAVS2
22330ROVSW502
22332CAME4C4U15-VS
22332YMW33W800C4
22332UAVS2
22332ROVSW502
22334CAME4C4U15-VS
22334YMW33W800C4
22334UAVS2
22334ROVSW502
22336CAME4C4U15-VS
22336YMW33W800C4
22336UAVS2
22336ROVSW502
22338CAME4C4U15-VS
22338YMW33W800C4
22338UAVS2
22338ROVSW502
22340CAME4C4U15-VS
22340YMW33W800C4
22340UAVS2
22340ROVSW502
23318YMW33W800C4
23318BVS2
22344ROVSW502
23320YMW33W800C4
23320BVS2
22348ROVSW502
23322CAME4C4U15-VS
23322YMW33W800C4
23322BVS2
22352ROVSW502
23324CAME4C4U15-VS
23324YMW33W800C4
23324BVS2
22356ROVSW502
23326CAME4C4U15-VS
23326YMW33W800C4
23326BVS2
22360ROVSW502
23328CAME4C4U15-VS
23328YMW33W800C4
23328BVS2
22364ROVSW502
23330CAME4C4U15-VS
23330YMW33W800C4
23330BVS2
22368ROVSW502
23332CAME4C4U15-VS
23332YMW33W800C4
23332BVS2
22372ROVSW502

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay