DÂY CUROA BẢN B CỦA HÃNG DOG V-BELT 

DÂY CUROA BẢN B CỦA HÃNG DOG V-BELT 

Hiện nay chúng tôi phối dây curoa DOG V BELT với đầy đủ kích cỡ với các dây bản FM, M, A, B, C, D:

+ Bản M từ M18 ~ M65;

+ Bản FM từ FM 21 ~ FM 65;

+ Bản A từ A 20 ~ A 100; 

+ Bản B từ B 22 ~ B 200;

+ Bản C từ C70 ~ C 250;

+ Bản D từ D 100 ~ D 300

NHỮNG SỐ DÂY CUROA BẢN B HIỆN TẠI CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI:

Gồm có 170 số dây đủ mọi số Từ B22 đến A200 theo bảng danh sách dưới đây

STT QUY CÁCH STT QUY CÁCH NHÃN HIỆU LOẠI DÂY 
1 Dây curoa  B22 91 Dây curoa  B112 DOG V-BELT Dây đai thang
2 Dây curoa  B23 92 Dây curoa  B113 DOG V-BELT Dây đai thang
3 Dây curoa  B24 93 Dây curoa  B114 DOG V-BELT Dây đai thang
4 Dây curoa  B25 94 Dây curoa  B115 DOG V-BELT Dây đai thang
5 Dây curoa  B26 95 Dây curoa  B116 DOG V-BELT Dây đai thang
6 Dây curoa  B27 96 Dây curoa  B117 DOG V-BELT Dây đai thang
7 Dây curoa  B28 97 Dây curoa  B118 DOG V-BELT Dây đai thang
8 Dây curoa  B29 98 Dây curoa  B119 DOG V-BELT Dây đai thang
9 Dây curoa  B30 99 Dây curoa  B120 DOG V-BELT Dây đai thang
10 Dây curoa  B31 100 Dây curoa  B121 DOG V-BELT Dây đai thang
11 Dây curoa  B32 101 Dây curoa  B122 DOG V-BELT Dây đai thang
12 Dây curoa  B33 102 Dây curoa  B123 DOG V-BELT Dây đai thang
13 Dây curoa  B34 103 Dây curoa  B124 DOG V-BELT Dây đai thang
14 Dây curoa  B35 104 Dây curoa  B125 DOG V-BELT Dây đai thang
15 Dây curoa  B36 105 Dây curoa  B126 DOG V-BELT Dây đai thang
16 Dây curoa  B37 106 Dây curoa  B127 DOG V-BELT Dây đai thang
17 Dây curoa  B38 107 Dây curoa  B128 DOG V-BELT Dây đai thang
18 Dây curoa  B39 108 Dây curoa  B129 DOG V-BELT Dây đai thang
19 Dây curoa  B40 109 Dây curoa  B130 DOG V-BELT Dây đai thang
20 Dây curoa  B41 110 Dây curoa  B131 DOG V-BELT Dây đai thang
21 Dây curoa  B42 111 Dây curoa  B132 DOG V-BELT Dây đai thang
22 Dây curoa  B43 112 Dây curoa  B133 DOG V-BELT Dây đai thang
23 Dây curoa  B44 113 Dây curoa  B134 DOG V-BELT Dây đai thang
24 Dây curoa  B45 114 Dây curoa  B135 DOG V-BELT Dây đai thang
25 Dây curoa  B46 115 Dây curoa  B136 DOG V-BELT Dây đai thang
26 Dây curoa  B47 116 Dây curoa  B137 DOG V-BELT Dây đai thang
27 Dây curoa  B48 117 Dây curoa  B138 DOG V-BELT Dây đai thang
28 Dây curoa  B49 118 Dây curoa  B139 DOG V-BELT Dây đai thang
29 Dây curoa  B50 119 Dây curoa  B140 DOG V-BELT Dây đai thang
30 Dây curoa  B51 120 Dây curoa  B141 DOG V-BELT Dây đai thang
31 Dây curoa  B52 121 Dây curoa  B142 DOG V-BELT Dây đai thang
32 Dây curoa  B53 122 Dây curoa  B143 DOG V-BELT Dây đai thang
33 Dây curoa  B54 123 Dây curoa  B144 DOG V-BELT Dây đai thang
34 Dây curoa  B55 124 Dây curoa  B145 DOG V-BELT Dây đai thang
35 Dây curoa  B56 125 Dây curoa  B146 DOG V-BELT Dây đai thang
36 Dây curoa  B57 126 Dây curoa  B147 DOG V-BELT Dây đai thang
37 Dây curoa  B58 127 Dây curoa  B148 DOG V-BELT Dây đai thang
38 Dây curoa  B59 128 Dây curoa  B149 DOG V-BELT Dây đai thang
39 Dây curoa  B60 129 Dây curoa  B150 DOG V-BELT Dây đai thang
40 Dây curoa  B61 130 Dây curoa  B151 DOG V-BELT Dây đai thang
41 Dây curoa  B62 131 Dây curoa  B152 DOG V-BELT Dây đai thang
42 Dây curoa  B63 132 Dây curoa  B153 DOG V-BELT Dây đai thang
43 Dây curoa  B64 133 Dây curoa  B154 DOG V-BELT Dây đai thang
44 Dây curoa  B65 134 Dây curoa  B155 DOG V-BELT Dây đai thang
45 Dây curoa  B66 135 Dây curoa  B156 DOG V-BELT Dây đai thang
46 Dây curoa  B67 136 Dây curoa  B157 DOG V-BELT Dây đai thang
47 Dây curoa  B68 137 Dây curoa  B158 DOG V-BELT Dây đai thang
48 Dây curoa  B69 138 Dây curoa  B159 DOG V-BELT Dây đai thang
49 Dây curoa  B70 139 Dây curoa  B160 DOG V-BELT Dây đai thang
50 Dây curoa  B71 140 Dây curoa  B161 DOG V-BELT Dây đai thang
51 Dây curoa  B72 141 Dây curoa  B162 DOG V-BELT Dây đai thang
52 Dây curoa  B73 142 Dây curoa  B163 DOG V-BELT Dây đai thang
53 Dây curoa  B74 143 Dây curoa  B164 DOG V-BELT Dây đai thang
54 Dây curoa  B75 144 Dây curoa  B165 DOG V-BELT Dây đai thang
55 Dây curoa  B76 145 Dây curoa  B166 DOG V-BELT Dây đai thang
56 Dây curoa  B77 146 Dây curoa  B167 DOG V-BELT Dây đai thang
57 Dây curoa  B78 147 Dây curoa  B168 DOG V-BELT Dây đai thang
58 Dây curoa  B79 148 Dây curoa  B169 DOG V-BELT Dây đai thang
59 Dây curoa  B80 149 Dây curoa  B170 DOG V-BELT Dây đai thang
60 Dây curoa  B81 150 Dây curoa  B171 DOG V-BELT Dây đai thang
61 Dây curoa  B82 151 Dây curoa  B172 DOG V-BELT Dây đai thang
62 Dây curoa  B83 152 Dây curoa  B173 DOG V-BELT Dây đai thang
63 Dây curoa  B84 153 Dây curoa  B174 DOG V-BELT Dây đai thang
64 Dây curoa  B85 154 Dây curoa  B175 DOG V-BELT Dây đai thang
65 Dây curoa  B86 155 Dây curoa  B176 DOG V-BELT Dây đai thang
66 Dây curoa  B87 156 Dây curoa  B177 DOG V-BELT Dây đai thang
67 Dây curoa  B88 157 Dây curoa  B178 DOG V-BELT Dây đai thang
68 Dây curoa  B89 158 Dây curoa  B179 DOG V-BELT Dây đai thang
69 Dây curoa  B90 159 Dây curoa  B180 DOG V-BELT Dây đai thang
70 Dây curoa  B91 160 Dây curoa  B181 DOG V-BELT Dây đai thang
71 Dây curoa  B92 161 Dây curoa  B182 DOG V-BELT Dây đai thang
72 Dây curoa  B93 162 Dây curoa  B183 DOG V-BELT Dây đai thang
73 Dây curoa  B94 163 Dây curoa  B184 DOG V-BELT Dây đai thang
74 Dây curoa  B95 164 Dây curoa  B185 DOG V-BELT Dây đai thang
75 Dây curoa  B96 165 Dây curoa  B186 DOG V-BELT Dây đai thang
76 Dây curoa  B97 166 Dây curoa  B187 DOG V-BELT Dây đai thang
77 Dây curoa  B98 167 Dây curoa  B188 DOG V-BELT Dây đai thang
78 Dây curoa  B99 168 Dây curoa  B189 DOG V-BELT Dây đai thang
79 Dây curoa  B100 169 Dây curoa  B190 DOG V-BELT Dây đai thang
80 Dây curoa  B101 170 Dây curoa  B191 DOG V-BELT Dây đai thang
81 Dây curoa  B102 171 Dây curoa  B192 DOG V-BELT Dây đai thang
82 Dây curoa  B103 172 Dây curoa  B193 DOG V-BELT Dây đai thang
83 Dây curoa  B104 173 Dây curoa  B194 DOG V-BELT Dây đai thang
84 Dây curoa  B105 174 Dây curoa  B195 DOG V-BELT Dây đai thang
85 Dây curoa  B106 175 Dây curoa  B196 DOG V-BELT Dây đai thang
86 Dây curoa  B107 176 Dây curoa  B197 DOG V-BELT Dây đai thang
87 Dây curoa  B108 177 Dây curoa  B198 DOG V-BELT Dây đai thang
88 Dây curoa  B109 178 Dây curoa  B199 DOG V-BELT Dây đai thang
89 Dây curoa  B110 179 Dây curoa  B200 DOG V-BELT Dây đai thang
90 Dây curoa  B111   DOG V-BELT Dây đai thang

Đặc điểm sản phẩm so với sản phẩm đang có ngoài thị trường.

1, Cấu tạo đặc biệt của sản phẩm DOG V-BELT

 Chất Liệu :  Chất liệu sản phẩm là cao su được lưu hóa và có thành phần phụ gia đặc biệt được hãng DOG V-BELT nghiên cứu và đưa vào ứng dụng chế tạo làm cho sản phẩm có khả năng chịu mài mòn cơ học tốt, chịu nhiệt tốt, có thể làm việc ổn định và tuổi thọ cao ở môi trường đặc biệt. Ví dụ : Nhiệt độ cao, môi trường có nước, có nhiều bụi, tốc độ lớn, chịu tải lớn….

+ Cấu tạo :

– DOG V-BELT được cấu tạo đặc biệt với 2 lớp bo bằng sợi tổng hợp làm cho dây thoát nhiệt nhanh. trong cấu tạo của dây curoa thì lớp bo sợi chính là quạt làm mát cho dây curoa. làm cho dây đai luôn mát , bám và không bị trượt như sản phẩm thông thường chỉ có 1 lớp bo bằng sợi.

–  Cấu tạo kép lớp dây cường lực. làm cho dây không bị dài và biến dạng trong quá trình sử dụng như những dây thông thường. và đối với máy móc cần Truyền lực mô men xoắn cực lớn thì đây đúng là sản phẩm lý tưởng nên chọn lựa

2, Về giá cả và giá trị sử dụng của  DOG V-BELT

+ Thương Hiệu:  Ở Thái Lan, Quê hương của DOG V-BELT được bình chọn và là thương hiệu Dây Đai Curoa tốt nhất Thái Lan.

+ Giá Sản Phẩm: Sản phẩm DOG V-BELT là sản phẩm  mới và được phân phối tại Việt Nam nên sản phẩm có giá tốt nhất hiện nay.

+ Giá trị sử dụng : DOG V-BELT được nhập khẩu với nhiều chủng loại và nhiều kích thước khác nhau VD: PK, M, MF, A, B, C… chiều dài từ 20 inch đến 300 inch dùng cho tất cả loại máy móc trong công nghiêp, cơ khí, sản xuất, chế biến, luyện kim, khai thác……

sản phẩm với chất lượng tốt giá cả tốt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

 

Sản Phẩm Dây Curoa DOG VBELT  được sản xuất tại Thái Lan được nhập khẩu và phân phối độc quyền với chất lượng và giá thành rất tốt.

Giới thiệu về sản phẩm dây đai curoa DOG VBELT

 

Nhà máy sản xuất dây curoa DOG VBELT là nhà máy đầu tư vốn 100% của Nhật Bản. Được đầu tư dây chuyền và công nghệ tiên tiến nhất tại Thái Lan. Sản Phẩm nhà máy chính là Dây Curo các loại, băng chuyền, băng tải dùng trong công nghiệp nặng. cũng như trong nông nghiệp.

sản phẩm dây curoa DOG V-BELT được sử dụng rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Sản phẩm dây curoa DOG V-BELT  Đã có 5 năm liên tục đươc bình chọn là Sản Phẩm Cao Su chất lượng số 1 Thái Lan.

Hiện chúng tôi phân phối dây curoa DOG V-BELT với đầy đủ kích cỡ với các dây bản FM, M, A, B, C, D dùng cho Công nghiệp, Nông nghiệp….

Dây curoa DOG V-BELT là nhãn hiệu dây bán tốt nhất tại thị trường nội địa Thái lan và lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Dây chất lượng tốt, giá cả đảm bảo phù hợp với thị trường.

Công ty TNHH Quốc tế Sông Lam

Chi nhánh Miền Trung: 286 Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh – Nghệ An

Phòng KD: 0986 662 853 (Ms. Vân) SDT Văn Phòng: 0915 52 15 150388 69 0868

Chi nhánh Miền Nam: Tầng 2 toàn nhà 175, đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: 0976 775 747

website: vattusonglam.com

Xem thêm sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay