CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Chính sách phát triển nhân sự của SÔNG LAM luôn coi trọng và thu hút nhân tài “lấy nhân làm gốc”. Với định hướng trên, đội ngũ nhân sự của SÔNG LAM ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng cùng quy mô lớn mạnh của Công ty. SÔNG LAM có môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, phát huy cao nhất năng lực của từng nhân viên, góp phần nâng cao thương hiệu, hình ảnh của công ty với khách hàng.

 
 
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SÔNG LAM – “CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU